Đăng lúc 2016-09-28 16:19:31


Ths.Bs: Nguyễn Công Bằng

         TRƯỞNG KHOA

Tập thể cán bộ Khoa ngoại tổng hợp

1- Tổ chức nhân sự:

- Tổng số 15 cán bộ

Trong đó

- Trưởng khoa  Ths.Bs: Nguyễn Công Bằng

- 2 thạc sỹ, 2 bác sỹ, 2 KTV bột, 5 điều dưỡng

2- Chức năng nhiệm vụ:

Khoa Ngoại được hình thành ngay từ khi Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La được thành lập năm 1954. Trải qua các thời kỳ phát triển của Bệnh viện, khoa Ngoại cũng từng bước vươn lên, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

3- Nhiệm vụ chung: 

Trước những năm 1970 do điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất, khoa ngoại chỉ tấp chung giải quyết cấp cứu thương tích và những cấp cứu ngoại khoa thông thường như: VRT cấp, tắc ruột, thoát vị bẹn nghẹt, nắn kéo gãy xương…, các bệnh lý về ngoại khoa hầu như chưa điều trị được.

Các tin tức liên quan

Các tin mới