THÔNG TIN LIÊN HỆ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SƠN LA

Địa chỉ: Tổ 4 Phường Chiềng Lề Đường Lò Văn Giá, TP. Sơn La

Điện thoại: 022.388728 - 0902.154998

Email: bvdksla@sonla.gov.vn

Tiêu đề
Người gửi
Email người gửi
Nội dung