Đăng lúc 2016-09-28 16:17:41


BsCKI: Lường Thị Tuyết Mai

         TRƯỞNG KHOA

Tập thể cán bộ Khoa mắt

1- Tổ chức nhân sự:

- Tổng số 7 cán bộ

Trong đó

- Trưởng khoa BsCKI: Lường Thị Tuyết Mai

- gồm 3 bác sĩ, 1 cử nhân điều dưỡng, 3 điều dưỡng trung học

2- Chức năng nhiệm vụ:

Khoa Mắt được tách ra từ Khoa Liên khoa ngày 19/8/1997, là đơn vị chuyên môn kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, đào tạo cán bộ y tế chăm sóc thuộc chuyên khoa, với biên chế 7 cán bộ, gồm 3 bác sĩ, 1 cử nhân điều dưỡng, 3 điều dưỡng trung học. Đến nay, đội ngũ của Khoa đ. không ngừng lớn mạnh, chất lượng khám, chữa các bệnh về mắt được nâng lên. Từ chỗ chủ yếu điều trị nội khoa các bệnh bán phần trước của mắt, như: Viêm kết mạc, viêm giác mạc,chắp, lẹo, mộng thị… và làm các phẫu thuật đơn giản: mổ quặm, mổ mộng, chích chắp, lẹo… Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, nâng cấp hiện đại, các thầy thuốc của Khoa đ. làm chủ được tiến bộ khoa học kỹ thuật, như chẩn đoán, phát hiện và thực hiện mổ cắt bè củng giác mạc trong điều trị glôcôm do cortyzol, glôcôm tâm mạch, glôcôm thể mi; Các phẫu thuật phức tạp như: Mổ mộng vá kết mạc, mổ thay thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco đặt thủy tinh thể nhân tạo. Một số bệnh nh.n nhi đ. được điều trị hiệu quả, như: Lác, sụp mi, bệnh đáy mắt và các chấn thương phức tạp khác… góp phần đem lại ánh sáng, niềm vui cho hàng ngh.n bệnh nhân.

3- Nhiệm vụ chung: 

Hàng năm, Khoa thực hiện hơn 11.000 lượt khám, tiếp nhận khoảng 500 bệnh nhân nội trú và thực hiện gần 300 ca phẫu thuật mắt. Từ nhiều năm nay, Khoa đ. kết hợp với Viện mắt Trung ương, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Trung tâm ph.ng chống mù l.a thực hiện nhiều đợt mổ miễn phí cho hàng trăm bệnh nhân già bị đục thủy tinh thể, trẻ em lác và sụp mi. Ngoài làm tốt công tác chuyên môn, Khoa c.n là một tập thể đoàn kết, nhất trí, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Các thầy thuốc luôn thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức, các quy chế, quy định của Ngành, của Bệnh viện. Các cán bộ, nhân viên của Khoa vừa là những người giỏi về chuyên môn, vừa là những người “mẹ hiền” khi chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Các tin tức liên quan

Các tin mới