Đăng lúc 2016-09-26 10:44:51


BsCKII: Lý Thị Hương Giang

      Trưởng Phòng

     Tập thể cán bộ Phòng tổ chức cán bộ

1- Tổ chức nhân sự:

- Tổng số 4 cán bộ

-Trong đó

- Trưởng phòng BsCKII Lý Thị Hương Giang

- 1 Phó phòng, có trình độ chuyên môn đại học 100%

2- Chức năng nhiệm vụ:

Phòng luôn chú trọng công tác lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp và đào tạo nhân lực. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ, thống kê báo cáo. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ.Phối hợp cùng các đoàn thể làm tốt phong trào thi đua, tổ chức học tập Chỉ thị, Nghị quyết, Chính sách để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ bệnh nhân. Cùng các khoa- phòng chức năng đề xuất với Giám đốc giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc chính sách xã hội. Hiểu được tâm tư nguyện vọng của cán bộ trong Bệnh viện để tham mưu, đề xuất với Giám đốc giải quyết. Tham mưu với Đảng ủy làm tốt công tác xây dựng Đảng trong toàn bộ Đảng bộ.

3- Nhiêm vụ chung:

Trong giai đoạn hiện nay để đáp ứng nhu cầu KCB và chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng đã xây dựng kế hoạch, đề án phát triển cho các năm tiếp theo. Phối hợp với các phòng chức năng xây dựng nguồn nhân lực cho dự án nâng cấp bệnh viện từ 350 giường bệnh lên 500 giường bệnh, xây dựng các khoa phòng đạt tiêu chuẩn Bệnh viện hạng II hoàn chỉnh. Trước mắt tập trung đào tạo các bác sỹ trẻ có trình độ chuyên sâu như: Tiến sỹ, thạc sỹ, Bác sỹ CKI, Bác sỹ CKII… 100% Trưởng phó các khoa phòng có trình độ đại học, 80% có trình độ sau đại học, 100% qua lớp quản lý nhà nước, quản lý bệnh viện. Điều dưỡng, KTV, Hộ sinh trưởng 100 % có trình độ từ cao đẳng trở lên, tiến tới tổ chức điều trị chăm sóc người bệnh toàn diện, xây
dựng Bệnh viện đạt chuẩn Bệnh viện xuất sắc toàn diện. Trải qua 39 năm hình thành và phát triển phòng Tổ chức cán bộ luôn đầu tầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng là phòng tham mưu đắc lực đối với sự phát triển của Bệnh viện./.

 

 

 

Các tin tức liên quan

Các tin mới