Đăng lúc 2024-06-19 08:13:04


       Tập thể cán bộ Phòng Tài chính Kế toán

1- Tổ chức nhân sự:

- Tổng số 17 cán bộ

Trong đó: 4 thạc sĩ, 4 CN kinh tế, 8 Kế toán ĐH và 01 TC kế toán.

- Trưởng phòng CN. Lê Văn Hải

2- Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tài chính kế toán là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính của Bệnh viện. Phòng có chức năng tham mưu cho Giám đốc về phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính để điều hành hoạt động tài chính trong đơn vị. 

Đội ngũ cán bộ trong phòng luôn khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất, đóng góp vào thành tích chung của Bệnh viện trong những năm qua. Cán bộ trong phòng luôn yên tâm công tác và có tinh thần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng quản lý; tham gia phòng chống các biểu hiện tiêu cực. Đồng thời, tham mưu tốt việc phân bổ ngân sách, bảo đảm ưu tiên và chi đủ chế độ chính sách cho cán bộ và bệnh nhân; thực hiện quản lý tốt nguồn thu và giám sát chặt chẽ các nội dung chi, với mục tiêu “tất cả vì sự công bằng, minh bạch và phát triển”. Qua các năm, tập thể phòng luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc, tổ công đoàn vững mạnh, mỗi thành viên trong phòng đều là những nhân tố tích cực cho sự phát triển chung của Bệnh viện. Đặc biệt, trong năm 2021 tập thể phòng Tài chính - Kế toán đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Các tin tức liên quan

Các tin mới