Nội dung
Số hiệu
Ngày ban hành
Loại tài liệu
Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Tải về
2016 VĂN BẢN MỚI NHẤT 2016 X
Số: 35/KH-BVĐKT 06/9/2016 KẾ HOẠCH Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, nhiệm kỳ 2016 - 2021; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo X
Số: BVĐKT/KHTH 15/9/2016 Công văn hướng dẫn các khoa xây dựng quy trình chuyên môn theo quyết định 4068/QĐ-BYT X
2429/QĐ-BYT 12/06/2017 Ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học Tải về
2099/QĐ-BYT 25/05/2017 Ban hành danh mục các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện ( đợt 6 ) Tải về
5188/QĐ-BYT 14/12/2020 2 Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tải về
25/CT-BYT 21/12/2020 Chỉ thị 25/CT-BYT tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT Tải về
26/CT-BYT 31/12/2020 2 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán năm 2021 Tải về
7404/BYT-BH 31/12/2020 Công văn bổ sung hướng dẫn thống kê chi phí khám, chữa bệnh BHYT Tải về
2660/SYT-NVYD 29/12/2020 Công văn hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh trái tuyến có trình thẻ tại tuyến tỉnh Tải về
06/CT-BYT 12/5/2021 CHỈ THỊ 06/CT-BYT: Về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19 Tải về
1057/SYT-NVYD 20/5/2021 V/v chuyển tuyến đối với bệnh nhân đang điều trị Tải về
4356 /BYT-KHTC 28/5/2021 Công văn hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19. Tải về
5378/BYT-KHTC 01/7/2021 Công văn hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 Tải về
Số 209/KH-SYT 20/7/2021 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân Tải về
6386/BYT-MT 6/8/2021 Công văn V/v áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19 Tải về
HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ Tải về
5002/QĐ-BYT 29/10/2021 Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em Tải về
5525/QĐ - BYT 01/12/0201 Quyết định Ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị Tải về
10696/BYT-MT 16/12/2021 Văn bản hướng dẫn cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh covid-19 Tải về