Đăng lúc 2016-09-28 16:24:35


Ths.Bs: Mùi Thị Trung Hậu

         Trưởng Phòng

   Tập thể cán bộ Phòng Kế hoạch tổng hợp

1- Tổ chức nhân sự:

- Tổng số 15 Cán bộ

- Trong đó

- Trưởng phòng: Thạc sỹ, Bác sỹ Mùi Thị Trung Hậu 

- 3 Bác sỹ, 8 điều dưỡng, 1 dược sỹ, 2 NHS và 1 y sỹ

2- Chức năng nhiệm vụ:

Từ năm 2008, Phòng trực tiếp quản lý hệ thống mạng LAN, kết nối giữa các khoa phòng trong Bệnh viện, tăng cường công tác quản lý về bệnh nhân, quản lý tài chính, thuốc và vật tư y tế

3- Nhiện vụ chung:

Hàng năm căn cứ chức năng nhiệm vụ, Phòng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch của Bệnh viện giao cho các khoa phòng, tổ chức theo dõi đôn đốc, đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, quy chế chuyên môn, bệnh viện. Tham gia tập trung củng cố khoa khám

bệnh, xây dựng qui trình cho từng đối tượng bệnh nhân đến khám, điều trị nội trú, ngoại trú, triển khai các bốc khám tại khoa khám bệnh, bố trí bộ phận tiếp đón, khám bệnh và thanh toán viện phí liên hoàn tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân đến khám bệnh, đồng thời quản lý tốt nguồn thu. Ngoài thực hiện chức năng nhiệm vụ chuyên môn được giao anh chị em Phòng thường xuyên học tập rèn luyện nâng cao phẩm
chất, đạo đức lối sống, gương mẫu tham gia phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT. Tỷ lệ cán bộ nữ trong phòng chiếm trên 80%, chị em luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực; các chị em đều nuôi con khỏe, dạy con ngoan, gia đình hòa thuận hạnh phúc; hằng năm luôn đạt danh hiệu phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà. Với những cố gắng, nỗ lực của tập thể Phòng, Chi bộ phòng Kế hoạch tổng hợp được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh; Phòng đã được UBND tỉnh, Sở Y tế và các cấp ngành tăng Bằng khen, giấy khen, nhiều cán bộ, nhân viên trong phòng đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp./

Các tin tức liên quan

Các tin mới