Đăng lúc 2022-06-22 11:21:03


Ths. Vũ Văn Phương

      Trưởng Phòng

   Tập thể cán bộ Phòng Kế hoạch tổng hợp

1- Tổ chức nhân sự:

- Tổng số 12 Cán bộ

Trong đó

- Phó Trưởng phòng: Thạc sỹ Vũ Văn Phương

- 02 thạc sỹ, 02 Bác sỹ, 5 điều dưỡng, 1 CNHS và 1 CN CNTT và 1 CĐ.CNTN

2- Chức năng nhiệm vụ:

Phòng KHTH của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện.

Phòng KHTH gồm 6 bộ phận:

                    - Bộ phận sao trích HSBA, chuyển tuyến.

                    - Bộ phận thông tin báo cáo

                    - Bộ phận lưu trữ hồ sơ bệnh án

                    - Bộ phận kế hoạch

                    - Bộ phận kiểm tra hồ sơ bệnh án

                    - Bộ phận quản trị mạng

Phòng KHTH thực hiện 11 nhiệm vụ chính:

- Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn.

- Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

- Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ  bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

Ngoài thực hiện chức năng nhiệm vụ chuyên môn được giao, cán bộ nhân viên Phòng thường xuyên học tập rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức lối sống, gương mẫu tham gia phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT. Tập thể phòng luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực. Với những cố gắng, nỗ lực của tập thể Phòng, Chi bộ phòng Kế hoạch tổng hợp được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh; Phòng đã được UBND tỉnh, Sở Y tế và các cấp ngành tăng Bằng khen, giấy khen, nhiều cán bộ, nhân viên trong phòng đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp./

Các tin tức liên quan

Các tin mới