Đăng lúc 2016-09-28 16:18:41


       BsCKI: Lục Văn Hữu

           TRƯỞNG KHOA

Tập thể cán bộ Khoa vật lý trị liệu - PHCN

1- Tổ chức nhân sự:

- Tổng số 8 cán bộ

Trong đó

- Trưởng khoa BsCKI: Lục Văn Hữu

- 1 bác sĩ CKI, 1 bác sĩ chuyên khoa định hướng, 2 cử nhân, 4 kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục hồi chức năng

2- Chức năng nhiệm vụ:

Tháng 9/1989, Khoa Vật l. trị liệu chính thức được thành lập, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư, từng bước được hiện đại hóa. Biên chế của Khoa cũng dần được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Cán bộ, nhân viên trong Khoa đều được đào tạo chuyên ngành, vững vàng về nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, có nhiệt huyết, yêu nghề; Để nắm bắt kịp thời tiến bộ y học, cán bộ, nhân viên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, tích cực học tập để đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của công tác khám chữa bệnh - phục hồi chức năng.

3- Nhiệm vụ chung: 

Đến nay các thiết bị máy móc về vật l. trị liệu - phục hồi chức năng của Khoa đã được trang bị tương đối đồng bộ và hiện đại, như: Máy điều trị điện xung, máy kích thích cơ bắp điện tử, máy kích thích thần kinh cơ, máy siêu âm điều trị, sóng ngắn điều trị, máy kích thích điện phân, máy kéo dãn cột sống cổ - lưng EN TRAC 471, xe đạp gắng sức… Hiện nay, Khoa có 10 giường bệnh, 8 biên chế gồm: 1 bác sĩ CKI, 1 bác sĩ chuyên khoa định hướng, 2 cử nhân, 4 kỹ thuật viên vật l. trị liệu - phục hồi chức năng. Đội ngũ thầy thuốc đ. có thâm niên, nhiều kinh nghiệm trong chuyên ngành vật l. trị liệu - phục hồi chức năng. Mô hình bệnh tật ở khoa chủ yếu là các di chứng tàn tật về vận động, Khoa đ. kết hợp với tất cả các khoa trong bệnh viện để điều trị, đạt được mục tiêu là hạn chế và dự ph.ng tàn tật, rút ngắn thời gian điều trị tại bệnh viện cho người bệnh. Hằng năm, Khoa điều trị cho khoảng 200 bệnh nhân nội trú, 100 bệnh nhân ngoại trú, khám khoảng 100 ca. Khoa đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, giúp mọi người cùng thực hiện dự ph.ng tàn tật, phục hồi chức năng được đề cao; phổ biến các phương pháp ph.ng tránh tàn tật, điều trị phục hồi chức năng đơn giản để mọi ngườicó thể thực hiện ngay tại nơi sinh sống.

Các tin tức liên quan

Các tin mới