Khoa Dinh dưỡng
Đăng lúc 2021-04-02 09:47:29


         

Phụ trách khoa: Ths.Bs Nguyễn Thị Mai

         1. Tổ chức nhân sự

          Khoa Dinh dưỡng là khoa mới được thành lập tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La.

          - Tổng số biên chế: 01 cán bộ

          Phụ trách khoa: Ths.Bs Nguyễn Thị Mai

          - Hoạt động chuyên môn của khoa gồm 02 bộ phận chính:

          + Bộ phận dinh dưỡng điều trị

          + Bộ phận tiết chế và cung cấp suất ăn

          2. Chức năng, nhiệm vụ

          Khoa mới được kiện toàn và bước đầu đi vào hoạt động với điều kiện vật chất, nhân lực về dinh dưỡng còn thiếu thốn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy – BGĐ Bệnh viện, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ trong khoa, khoa Dinh dưỡng đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Khoa Dinh dưỡng thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

- Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh trong bệnh viện theo các quy định hiện hành và hỗ trợ dinh dưỡng cho người bệnh tại các khoa lâm sàng.

- Khám tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh.

- Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.

- Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng, tiết chế và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với đơn vị chế biến và cung cấp xuất ăn, dịch vụ ăn uống trong bệnh viện.

- Thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế và VSATTP.

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng, tiết chế và VSATTP trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

 

 

Các tin tức liên quan

Các tin mới