Đăng lúc 2016-09-28 16:20:00


Bs.CKI: Lương Thị Hương Giang

             TRƯỞNG KHOA

Tập thể cán bộ Khoa y học cổ truyền

1- Tổ chức nhân sự:

- Tổng số 7 cán bộ

Trong đó

- Trưởng khoa  Bs.CKI: Lương Thị Hương Giang

- 2 bác sỹ, 2 y sỹ chuyên khoa Y học cổ truyền, 1 điều dưỡng cử nhân, 2 điều dưỡng trung học

2- Chức năng nhiệm vụ:

Được thành lập tháng 4-1980, đến nay Khoa Y học cổ truyền có quy mô 15 giường bệnh, gồm 2 bác sỹ, 2 y sỹ chuyên khoa Y học cổ truyền, 1 điều dưỡng cử nhân, 2 điều dưỡng trung học. Trang thiết bị phục vụ công tác điều trị từng bước được đầu tư, hiệu quả hoạt động của. Khoa ngày càng được nâng lên nhờ ứng dụng nhiều phương pháp y học cổ truyền trong điều trị. Hàng năm, Khoa thực hiện các phương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc cho trên 7.000 lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú và trên 500 người bệnh điều trị tại khoa. Tập thể cán bộ Khoa Y học cổ truyền luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt 12 điều y đức; thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y như từ mẫu”, Khoa đã điều trị khỏi cho hàng nghìn ca bệnh. Đã có nhiều thế hệ bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền giàu kinh nghiệm công hiến, công tác tại khoa như bác sỹ Lô Thị Minh Tâm, bác sỹ Nguyễn Thu Minh, bác sỹ Nông Ngọc Bình, bác sỹ Đặng Thị Nhuần... Khoa đã có nhiều đề tài khoa học được ứng dụng và phát huy hiệu quả tốt trong việc phát triển, bảo tồn vốn cây thuốc quí; sưu tầm, ứng dụng các bài thuốc hay, nhiều năm liền tập thể Khoa và các cá nhân đạt danh hiệu “Tổ lao động xã hội chủ nghĩa”, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, lao động giỏi. Kết quả hoạt động của Khoa còn được ghi nhận trong công tác đào tạo, huấn luyện cho hàng trăm sinh viên Trường Cao đẳng y tế Sơn La về nghiệp vụ Y học cổ truyền. 35 năm qua, Khoa luôn thực hiện tốt sự kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, góp phần cùng Bệnh viện đa khoa tỉnh hoàn thành tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân các dân tộc trong tỉnh./.

3- Nhiệm vụ chung: 

Tập thể cán bộ Khoa Y học cổ truyền luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt 12 điều y đức; thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y như từ mẫu”, Khoa đã điều trị khỏi cho hàng nghìn ca bệnh. Đã có nhiều thế hệ bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền giàu kinh nghiệm công hiến, công tác tại khoa như bác sỹ Lô Thị Minh Tâm, bác sỹ Nguyễn Thu Minh, bác sỹ Nông Ngọc Bình, bác sỹ Đặng Thị Nhuần... Khoa đã có nhiều đề tài khoa học được ứng dụng và phát huy hiệu quả tốt trong việc phát triển, bảo tồn vốn cây thuốc quí; sưu tầm, ứng dụng các bài thuốc hay, nhiều năm liền tập thể Khoa và các cá nhân đạt danh hiệu “Tổ lao động xã hội chủ nghĩa”, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, lao động giỏi. Kết quả hoạt động của Khoa còn được ghi nhận trong công tác đào tạo, huấn luyện cho hàng trăm sinh viên Trường Cao đẳng y tế Sơn La về nghiệp vụ Y học cổ truyền. 35 năm qua, Khoa luôn thực hiện tốt sự kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, góp phần cùng Bệnh viện đa khoa tỉnh hoàn thành tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân các dân tộc trong tỉnh./.

Các tin tức liên quan

Các tin mới