Phòng Chỉ đạo tuyến
Đăng lúc 2024-06-19 08:14:38


Tập thể cán bộ Phòng Chỉ đạo tuyến

1- Tổ chức nhân sự:

- Tổng số 5 cán bộ

Trong đó:

01 bác sĩ chuyên khoa II, 01 bác sĩ, 01 cử nhân CNTT và 02 điều dưỡng trung học

2- Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến và các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc bệnh viện. Phòng thực hiện những nhiệm vụ chính như sau:

- Phòng Chỉ đạo tuyến có trách nhiệm giúp Giám đốc Bệnh viện xây dựng kế hoạch đào tạo, chỉ đạo tuyến theo chương trình kế hoạch hàng năm, kiểm tra đôn đốc xây dựng quy chế đào tạo của Bệnh viện, tổ chức, triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến theo quy định của Nhà nước và Bộ  Y tế.

- Nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Bệnh viện về công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến, hướng dẫn, phối hợp với các khoa, phòng tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được duyệt.

- Tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến báo cáo Giám đốc bệnh viện quyết định, xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết và các báo cáo khác về công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến theo quy định.

- Lập kế hoạch đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn theo từng cấp học, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng kỹ thuật viên, hộ lý và công tác khác trong Bệnh viện.

- Tổ chức tiếp nhận cán bộ chuyên môn của y tế tuyến dưới, học viên, sinh viên và học sinh của các trường Y, Dược đến thực tập, thực hành nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn.

- Tham mưu hướng dẫn tuyến dưới về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện đúng tuyến kỹ thuật, thông báo kịp thời những sai sót về chuyên môn để y tế tuyến dưới khắc phục, định kỳ tổ chức sinh hoạt nghe ý kiến đóng góp của y tế tuyến dưới, để giúp Giám đốc bệnh viện chỉ đạo, phối kết hợp phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ y tế tuyến dưới khi có thảm họa.

- Nghiên cứu và thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ. Hướng dẫn, phối hợp y tế tuyến dưới nghiên cứu các đề tài về phòng, chống dịch bệnh. Hợp tác với các phòng, trung tâm chỉ đạo tuyến của các bệnh viện tuyến trung ương khác về công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến.

- Đảm bảo lưu trữ, thống kê, quản lý hồ sơ, tài liệu về công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến; in ấn biểu mẫu quản lý theo chuyên nghành.

 

 

Các tin tức liên quan

Các tin mới