Phòng Chỉ đạo tuyến
Đăng lúc 2016-09-30 09:32:09


BsCKI: Nguyễn Thúy Hằng

      Trưởng Phòng

 

1- Tổ chức nhân sự:

- Tổng số 3 cán bộ

-Trong đó

- Trưởng phòng BsCKI. Nguyễn Thúy Hằng

- Có 1 cử nhân điều dưỡng, 1 điều dưỡng trung học

2- Chức năng nhiệm vụ:

 

3- Nhiêm vụ chung:

 

 

 

Các tin tức liên quan

Các tin mới