Đăng lúc 2016-09-28 16:20:40


Cử Nhân: Trần Ngọc Thành

       Trưởng Phòng

         Tập thể cán bộ Phòng Điều dưỡng

1- Tổ chức nhân sự:

- Tổng số 6 cán bộ

-Trong đó

- Trưởng phòng Cử nhân Trần Ngọc Thành

2- Chức năng nhiệm vụ:

Phòng duy trì tốt công tác tổ chức chỉ đạo hệ thống Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định kỹ thuật và quy chế của Bệnh viện. Quan tâm tới hoạt động đào tạo và nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên, giảm bớt những bất cập về nghiệp vụ. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra tay nghề cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên trước khi tuyển dụng

.3- Nhiêm vụ chung: 

Công tác lập kế hoạch luôn gắn sát với nhu cầu thực tế và điều kiện đơn vị trong việc mua sắm dụngcụ vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; không để xảy ra lãng phí, kém hiệu quả. Tăng cường kiểm tra việc sử dụng và bảo quản vật tư; kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, bố trí và điều động Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên, Hộ lý một cách hợp lý, tạo sự hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả giữa các khoa phòng. Tích cực tham gia công tác chỉ đạo tuyến và hoạt động nghiên cứu khoa học để phát huy năng lực, trí tuệ tập thể cũng như mỗi cá nhân. Phát hiện và biểu dương, bồi dưỡng kịp thời những nhân tố tiến bộ, tạo không khí thi đua sôi nổi hơn trong đội ngũ Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên, Hộ lý.

Nhờ có những cố gắng trên, hơn một thập kỷ qua phòng Y tá đã phát triển, vươn lên về mọi mặt. Chất lượng cán bộ, nhân viên hiện nay so với năm 1993 đã có đổi thay vượt bậc: Lực lượng điều dưỡng trung học tăng từ 40% lên 1 00%. Nữ Hộ sinh, Kỹ thuật viên trung học tăng từ 30% lên 100%. Cử nhân Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên năm 1993 không có, đến nay chiếm 20%. Nhiều năm qua, hệ thống Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên Bệnh viện đã đóng góp không nhỏ trong thành tích chung của Bệnh viện. Tập thể Phòng đã vinh dự được tặng Bằng khen của UBND tỉnh, của Ngành về thành tích cao trong Hội thi Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên, thanh lịch năm 1995, năm 2000. Nhiều cá nhân được khen thưởng vì đạt thành tích cao trong công tác./.

Các tin tức liên quan

Các tin mới