Đăng lúc 2021-04-01 02:38:43


ĐD CKI: Lê Thị Hồng Loan

       Trưởng phòng

         Tập thể cán bộ Phòng Điều dưỡng

1- Tổ chức nhân sự:

- Tổng số 9 cán bộ

Trong đó:

- Trưởng phòng: ĐD CKI Lê Thị Hồng Loan

- 03 Điều dưỡng chuyên khoa I, 01 thạc sỹ, 01 cử nhân điều dưỡng và 04 điều dưỡng cao đẳng.

2- Chức năng nhiệm vụ:

          Phòng Điều dưỡng là phòng chức năng có vai trò quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, quản lý chất lượng chăm sóc, đảm bảo an toàn người bệnh; định hướng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

          Phòng thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:

- Xây dựng kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện;

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

- Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện và theo từng chuyên khoa;

- Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên thực hiện đúng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

- Xây dựng, theo dõi và đánh giá các chỉ số chất lượng chăm sóc người bệnh;

- Tổ chức giao ban Điều dưỡng trưởng hàng tuần;

- Giao ban chuyên môn trực tuyến với Bệnh viện Bach Mai, Việt Đức để kịp thời cập nhật các kiến thức mới;

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên;

- Công tác đào tạo: Tham gia tổ chức, đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên;

Tổ chức hướng dẫn thực hành cho học sinh, sinh viên; Tổ chức thi kiểm tra tay nghề trước khi tuyển dụng; Tổ chức Hội thi Điều dưỡng, Hộ sinh giỏi, thanh lịch hàng năm;

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

          Tháng 8/2019, Tổ Công tác xã hội - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La được thành lập trực thuộc phòng Điều dưỡng. Tổ Công tác xã hội là cầu nối giữa thầy thuốc với người bệnh và người nhà người bệnh, có chức năng cung cấp các dịch vụ về công tác xã hội và thống nhất quản lý các hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện. Tổ thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng; truyền thông giáo dục sức khỏe; vận động, tiếp nhận tài trợ; tổ chức các hoạt động từ thiện; tổ chức đội ngũ làm cộng tác viên công tác xã hội trong bệnh viện và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Thông tư 43/2015/TT- BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế.

          Với những cố gắng, nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ, tập thể phòng Điều dưỡng đã có những bước phát triển, vươn lên về mọi mặt. Nhiều năm qua, hệ thống Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên Bệnh viện đã đóng góp không nhỏ trong thành tích chung của Bệnh viện. Phòng đã vinh dự được tặng bằng khen của UBND tỉnh và ghi nhận trước những nỗ lực xứng đáng của tập thể.

          Định hướng của phòng trong thời gian tới là đưa công tác Điều dưỡng của Bệnh viện tiến đến sự chuyên nghiệp, thực hành chăm sóc điều dưỡng đạt chuẩn, đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và ngày càng tăng chỉ số hài lòng của người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện.

 

Các tin tức liên quan

Các tin mới