Thông báo số :121/TB-HĐXTVC ngày 31 tháng 7 năm 2017 về Kết quả điểm xét tuyển dụng viên chức
Đăng lúc 2017-08-02 12:26:04


Thông báo số :121/TB-HĐXTVC ngày 31 tháng 7 năm 2017 về Kết quả điểm xét tuyển dụng viên chức

Click để xem full: 

 

► Click đề xem :  Kết quả xét tuyển dụng viên chức 2017

 

Các tin tức liên quan

Các tin mới